Database og redirect test:
Person name:
Person address:

Efter der er blevet redirected, prøv da at ændre "SecondPage.aspx?id=...." til "ThirdPage.aspx?id=...." i enten ny tab eller nuværende,
det vil blive tolket som en direkte handling hvor en bestemt url skal fremfinde en webside. Denne URL vil indeholde et ID der ikke skal anvendes
i afspilningen og vil blive ændret så det matcher det ID som SecondPage bliver kaldt med. (se i rapporten 3.8.b.I eller 4.19.h)Kald af webservice med visning af difference box pga afspilningsdataen ikke svare overens med loggede data (se i rapporten 4.19.j):

Input:
Result:


Test at klientside(javascript)-tid ved afspilning har samme tidsangivelse som da der blev logget:
???


Test at serverside(website)-tid ved afspilning har samme tidsangivelse som da der blev logget:
Server textbox:Sektion til at teste "HTML-element-reference", om HTML-kontroller med forskellige referencer kan fremfindes:
Client textbox with id and no class:
Client textbox with class and no id:
Client textbox with no id and no class, and no type:
Client textbox with no id and no class, but with type:


Kontroller embedded i div tags (rapporteksempel 4.15.e)

Sektion til at teste ajax-kald af generic-handler(ashx):

Input for generic handler:
Output for generic handler:


De forskellige input kontroller:
checkbox:
radio:
file:
range:

color:
date:
datetime-local:
email:
hidden:
image:
month:
number:
password:
reset:
search:
submit:
tel:
text:
time:
url:
week:


Google default
Google _blank
Google _self
Google _parent
Google _top